Location
Rotterdam, Netherlands
Job Function
Supply Chain
Type
Permanent

The Role & Key Responsibilities

Job Title: Customs Compliance Manager

Location: Rotterdam, Netherlands

Contract type: Monday - Friday 37.5 hours per week - 12 Month FTC with view to perm, possible straight perm for the right person

Have you got experience with customs and compliance requirements for imports and exports looking for a role where you will be the lead for Customs process in an international business? If so, join our team today!

As our Customs Compliance Manager you will manage our approach to global operations and AEO certifications, ensuring we are compliant and all our business processes and documents are regularly reviewed, communicated to stakeholders and updated.

We import and export in every corner of the world in 60+ countries supported by teams in Rotterdam, India, Singapore, USA and the UK so this is a varied role with lots of opportunity to develop on our current process and make it your own while working with diverse multicultural teams.

Some of your responsibilities will include:

 • Ensure that our global supply chain cross-boarder movement of goods complies with customs and international trade rules and regulations
 • Administer AEO certifications in the UK, EU and Singapore
 • Acting as a point of contact for customs authorities
 • Create/update SOP’s
 • Ensure that import and export entries are obtained and checked for accuracy
 • Manage HMRC MSS reports for UK operations
 • Supporting with market access requirements for new products/supply chains
 • Provide advice/guidance to the business on regulation/process changes keeping abreast of potential impacts or opportunities
 • Escalate any issues or requirements to ABF Customs Manager
 • Support with training and development for the business on compliance processes

This is a great opportunity for someone who is looking to take their knowledge and apply it to a business that is small enough to allow you to grow and shape the role with global reach but part of a larger organisation with group ABF support.

To be successful in this role some of the things we are looking for:

 • Relevant qualifications or certificate in International Trade and or customs with solid understanding of customs rules and requirements
 • Previous experience of operational excellence with imports, exports and/or international freight forwarding
 • Fluent in English language both verbal and written – English is our international business language

Location

For this role we are offering a Hybrid approach from our Rotterdam office, our office is located in the heart of Rotterdam right next to centraal station with office views that look over the city and excellent facilities.

We’re looking for trail-blazers, non-conformists, innovators.

When you join us, you'll do meaningful work and be rewarded fairly for it. From annual salary reviews and incentive bonus, company car/allowance, ongoing career development and enhanced family, financial and wellbeing benefits – these are just some of the ways we reward you - from day one.

About us

We’re AB Vista an animal nutrition technology company offering pioneering products and technical services to the global animal feed industry.  We’re part of the AB Agri community of leading animal nutrition products and services businesses.

We’re part of AB Agri, the agricultural division of Associated British Foods (ABF plc) and we’re passionate about feeding the world responsibly and affordably by making quality animal feed, creating nutrition and technology-based products, and offering data services for the agri-food industry.  What sets us apart is how we delight our customers - and that’s because of great people like you.  People with different life experiences who share common values. Together we’re building a fair, innovative and inclusive culture.

As a Disability Confident employer, we’re committed to ensuring our application and recruitment processes work for everyone so if you need any additional support (like alternative formats for your application, bringing a support dog to the offices, a sign language interpreter - or anything else) just let us know.

Application Notes

We hope you feel that AB Agri is somewhere you can thrive and so we’d love to hear from you. We get a lot of applications for our roles and sometimes need to close the process early so register your details and upload your CV via our careers website as soon as you can – it will only take a few minutes.

When you do, we’ll ask you some equal opportunities questions just to ensure our recruitment process is inclusive – or show us areas we can improve. This information is anonymised, separate from your application and is never seen by the hiring panel. You can choose not to answer these questions and this won’t affect your application.

Apply today or contact our recruitment team for more information.

Agencies and media sales

AB Agri group politely requests no contact from recruitment agencies or media sales. We don’t accept speculative CVs from recruitment agencies nor accept the fees associated with them

About The Company

Functieomschrijving: Customs Compliance Manager

Locatie: Rotterdam, Nederland

Heb jij ervaring met douane en compliance vereisten voor import en export en ben je op zoek naar een rol waarin je de lead bent voor het douane proces in een internationaal bedrijf? Zo ja, kom dan vandaag nog ons team versterken!

Als onze Customs Compliance Manager beheer je onze aanpak van wereldwijde activiteiten en AEO-certificeringen, waarbij je ervoor zorgt dat we compliant zijn en al onze bedrijfsprocessen en documenten regelmatig worden herzien, gecommuniceerd met belanghebbenden en bijgewerkt.

Wij importeren en exporteren naar alle uithoeken van de wereld in meer dan 60 landen, ondersteund door teams in Rotterdam, India, Singapore, de VS en het VK. Dit is dus een gevarieerde rol met veel mogelijkheden om ons huidige proces verder te ontwikkelen en het je eigen te maken, terwijl je samenwerkt met diverse multiculturele teams.

Enkele van je verantwoordelijkheden zijn

 • Ervoor zorgen dat onze wereldwijde supply chain grensoverschrijdend goederenverkeer voldoet aan douane- en internationale handelsregels en voorschriften.
 • AEO-certificeringen beheren in het VK, de EU en Singapore.
 • Optreden als aanspreekpunt voor douaneautoriteiten
 • Opstellen/bijwerken van SOP's
 • Ervoor zorgen dat import- en exportboekingen worden verkregen en gecontroleerd op juistheid
 • Beheren van HMRC MSS-rapporten voor Britse activiteiten
 • Ondersteunen bij markttoegangseisen voor nieuwe producten/leveringsketens
 • Advies/begeleiding geven aan het bedrijf over regelgeving/proceswijzigingen en op de hoogte blijven van mogelijke gevolgen of kansen.
 • Problemen of vereisten doorspelen aan de ABF Customs Manager
 • Ondersteuning bij training en ontwikkeling voor de business op het gebied van compliance processen.

Dit is een geweldige kans voor iemand die zijn kennis wil toepassen op een bedrijf dat klein genoeg is om te groeien en de rol met een wereldwijd bereik vorm te geven, maar dat deel uitmaakt van een grotere organisatie met groepsondersteuning van ABF.

Om succesvol te zijn in deze rol zoeken we onder andere naar:

 • Relevante kwalificaties of certificaat in internationale handel en of douane met een goed begrip van de douaneregels en -vereisten.
 • Eerdere operationele ervaring met import, export en/of internationale expeditie.
 • Vlot in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk - Engels is onze internationale handelstaal.

Locatie

Voor deze functie bieden wij een hybride aanpak vanuit ons kantoor in Rotterdam, ons kantoor is gelegen in het hart van Rotterdam direct naast het centraal station met uitzicht over de stad en uitstekende faciliteiten.

Wij zoeken baanbrekers, non-conformisten en vernieuwers.

Als je bij ons komt werken, doe je zinvol werk en word je daarvoor eerlijk beloond. Van jaarlijkse salarisherzieningen en aanmoedigingspremies, bedrijfsauto/-toelage, voortdurende loopbaanontwikkeling en verbeterde voordelen op het gebied van gezin, financiën en welzijn - dit zijn slechts enkele van de manieren waarop we je belonen - vanaf de eerste dag.

Over ons

Wij zijn AB Vista, een technologiebedrijf dat baanbrekende producten en technische diensten levert aan de wereldwijde diervoederindustrie.  Wij maken deel uit van de AB Agri-gemeenschap van toonaangevende bedrijven op het gebied van diervoedingsproducten en -diensten.

We maken deel uit van AB Agri, de landbouwdivisie van Associated British Foods (ABF plc) en we zijn gepassioneerd over het verantwoord en betaalbaar voeden van de wereld door het maken van kwaliteitsdiervoeder, het creëren van voedings- en technologieproducten en het aanbieden van datadiensten voor de agrovoedingsindustrie.  Wat ons onderscheidt is hoe we onze klanten verblijden - en dat komt door geweldige mensen zoals jij.  Mensen met verschillende levenservaringen die gemeenschappelijke waarden delen. Samen bouwen we aan een eerlijke, innovatieve en inclusieve cultuur.

Als "Disability Confident" werkgever zetten we ons in om ervoor te zorgen dat onze sollicitatie- en wervingsprocessen voor iedereen werken. Als je extra ondersteuning nodig hebt (zoals alternatieve formaten voor je sollicitatie, een hulphond meenemen naar de kantoren, een gebarentolk - of iets anders), laat het ons dan weten.

Opmerkingen bij de sollicitatie

We hopen dat je denkt dat AB Agri iets is waar je goed in bent en daarom horen we graag van je. We krijgen veel sollicitaties voor onze functies en soms moeten we het proces vroegtijdig afsluiten, dus registreer je gegevens en upload je CV zo snel mogelijk via onze carrièrewebsite - het duurt maar een paar minuten.

Als u dat doet, stellen we u enkele vragen over gelijke kansen om ervoor te zorgen dat ons wervingsproces inclusief is - of om ons te laten zien waar we kunnen verbeteren. Deze informatie is anoniem, staat los van uw sollicitatie en wordt nooit gezien door het aanwervingspanel. U kunt ervoor kiezen deze vragen niet te beantwoorden en dit heeft geen invloed op uw sollicitatie.

Solliciteer vandaag nog of neem contact op met ons recruitmentteam voor meer informatie.

Agentschappen en mediaverkoop

AB Agri Group vraagt beleefd geen contact van wervingsbureaus of mediaverkoop. Wij accepteren geen speculatieve cv's van wervingsbureaus, noch de daaraan verbonden vergoedingen.

Other jobs like this

Location
Rotterdam, Netherlands
Job Function
Supply Chain
Type
Permanent
Location
Rotterdam, Netherlands
Job Function
Supply Chain
Type
Fixed Term
Location
Flexible, UK
Job Function
Human Resources
Type
Permanent
Closing Date:
11 Feb 2023